Online lidí: 2, z toho 1 mužů a 1 žen.
Největší místnost: SuperPokec
Nápověda

Témata nápovědy

Pravidla portálu SuperPokec - všeobecná

Každý uživatel svojí registrací a užíváním tohoto portálu souhlasí s níže uvedenými pravidly.
Každý uživatel svojí registrací souhlasí s uchováváním osobních údajů, které sám vyplnil.
Na této straně najdeš všeobecná pravidla a doporučení, jak se zde chovat a co očekávat.

Obecná pravidla chatování

1) Ke všem uživatelům na chatu se budu chovat slušně
2) Nebudu nikoho urážet, osočovat ani napadat, se všemi se budu bavit slušně
3) V referendu nebudu podvádět, hlasovat budu POUZE ze svého jednoho (hlavního) nicku
4) Vždy budu dbát upozornění a příkazů administrátorů
5) Pokud se mi rozhodnutí administrátora nelíbí, SLUŠNĚ mu napíšu. Pokud administrátor řekne, že to tak bude, bez další diskuse ho poslechnu.
6) Nebudu žádným chováním narušovat chod SuperPokecu
7) Všechny chyby v systému nahlásím OKAMŽITĚ administrátorům, nebudu je zneužívat ani nikomu sdělovat.
8) Pokud bude někdo někoho otravovat, urážet či jinak napadat, obrátím se na stálé správce místnosti nebo administrátory se slušnou žádostí o vyřešení situace.
9) Pokud mi administrátor udělí trest, mám možnost se ho slušně zeptat na důvody. Pokud s ním nesouhlasím, obrátím se na adminy s vyššími právy.
10) Tyto a všechna další pravidla budu bezpodmínečně dodržovat, za porušení bude následovat adekvátní trest, který závisí na rozhodnutí správců či administrátorů.


Dodržování obecně platných předpisů a zákonů


SuperPokec je služba a vyhrazuje si právo na nutnost dodržování platných právních předpisů a Zákona o veřejných médiích uživateli této domény www.superpokec.cz. Není tudíž dovoleno propagovat jakékoliv protizákonné aktivity a aktivity, které by byly zjevně v rozporu s platným zákonem. Není dále dovoleno jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno SuperPokecu, používat hanlivých a neetických forem při chatování.Na SuperPokecu se též nesmí porušovat autorská práva (např. sdělování sériových čísel, posílání cracků či nabízení nelegálních vypálených CD). Je zakázáno prostřednictvím SuperPokecu provozovat jakoukoli výdělečnou činnost, výjimku tvoří pouze reklama společnosti zřizovatele domény a její reklamní aktivity. Je zakázané využívat libovolné chyby SuperPokecu, ať již bezpečnostní, nebo jiné.
Pokud něco v pravidlech chybí, není jasné či jednoznačné, pravdu má administrátor!


Doporučené chování

Jsou zakázány jakékoliv vulgární nadávky (i částečně vytečkované, nebo vyhvězdičkované), provokování, napadání a jakékoliv jiné další jednání, která narušují bezproblémový chod místnosti. Zakázané je půjčování nicků nejen za účelem nabírání hodin. Vyhni se používání tzv. robotů či skriptů nejen na držení v místnosti. Dále je zakázáno přepisování (kopírování) textů, tapetování texty nebo smajlíky za účelem nekorektního sbírání nachatovaných písmenek. Pokud se nebudeš řídit doporučeným chováním, nemůžeš se pak divit, že tě správce či administrátor vyhodí z místnosti či jinak postihne.


Kategorie Sex a podobné

Kategorie Sex a neřesti je přístupná jen návštěvníkům starším 18-ti let. Pokud jsi mladší, vyber si prosím jinou kategorii.


Výzvy administrátorů

Povinností každého návštěvníka je reagovat na výzvy administrátorů maximálně do deseti minut dbát jeho pokynů. Pokud neodpovíš, můžeš být považován za robota a podle toho potrestán.

Témata

Je především zakázáno propagovat:


Proti pravidlům je dále:Odpovědnost portálu SuperPokec.cz a jeho majitele a provozovatele
SuperPokec.cz a jeho majitel a provozovatel nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony, a uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona. Postih mu hrozí i pokud poruší pravidla SuperPokecu.